Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Eldstadsexperten (J&W One AB, org.nr. 556941-3049 samlar in, och hur Eldstadsexperten hanterar, lagrar och använder den samt vilka rättigheter du har kopplat till dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, 25 maj, 2018, kommer detta vara EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR). Innan dess reglerades hanteringen i personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att integriteten kränks vid hantering av uppgifter.

Ifall ni undrar något över vår hantering av personuppgifter får ni gärna höra av er till support@eldstadsexperten.se

Genom att acceptera denna policy ger du ditt uttryckliga samtycke till att Eldstadsexperten får hantera och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till dessa villkor och hanteringen av dina personuppgifter enligt denna policy kommer du inte att kunna handla hos Eldstadsexperten.

Vilka personuppgifter hanterar Eldstadsexperten?

De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Eldstadsexpertens webbplats, eldstadsexperten, kommer att lagras.

Informationen som kan komma att samlas in består av ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer.

Vad används uppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att kunna:

  • tillhandahålla köpupplevelse på vår hemsida.
  • meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Eldstadsexperten eller från Eldstadsexpertens samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt,
  • göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på eldstadsexperten.se,

Vilka delar vi uppgifterna med?

Vi kommer inte att dela era personuppgifter med en tredje part. För att kunna handla hos oss kommer era personuppgifter som, namn, adress, epost och telefonnummer att lagras hos vår hostingleverantör.

Laglig grund för behandling och överföring

Eldstadsexperten behandling och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna policy grundar sig i Eldstadsexpertens legitima intresse att behandla dina uppgifter (intresseavvägning) samt i det avtal som du och Eldstadsexperten  vid köp på vår hemsida. Mer specifikt används era uppgifter för:

  • tillgodose Eldstadsexpertens berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig,
  • Komma i kontakt med er.

Samtycke

När du godkänner den här policyn godkänner du att Eldstadsexperten använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att höra av dig till oss.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att förändras och uppdateras. Du kommer att upplysas om de åtgärder, om några, som du kan komma att behöva vidta i samband med våra förändringar av denna policy och om det påverkar hur vi hanterar dina uppgifter.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer att bevaras under en lång tid på grund av garantier och reklamationsärenden.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Registerutdrag har du rätt att begära kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vill du veta hur Eldstadsexperten behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Eldstadsexperten (se ”Personuppgiftsansvarig” nedan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndigheten. Läs mer på datainspektionen.se.

Säkerhet

Eldstadsexperten vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontakt

Eldstadsexperten (J&W One AB) 556941-3049

Slottsvägen 43, 252 84 Helsingborg

+46(0)723-884659 (vardagar, 8-20)

support@eldstadsexperten.se